10 000 kvadratmeter solceller på tak runt om i Helsingborg

Helsingborgshem styrelse har beslutat att investera cirka 30 miljoner kronor i solceller.
– Det innebär en ökad lokal produktion av förnybar energi för oss, våra hyresgäster och övriga Helsingborgare. En satsning som innebär över en femdubbling mot nuvarande utbyggnadstakt, berättar Lars Hansson, styrelseordförande på Helsingborgshem.

Under tre år, med start nästa år 2023, ska 10 000 kvadratmeter solceller sättas upp på Helsingborgshems hustak runt om i stan.

Bakgrunden till beslutet är att samhällets elbehov förväntas öka på grund av bland annat laddning av elfordon, elkrävande företagsetableringar och elektrifiering av viss industri.

–Vi på Helsingborgshem vill vara en del av lösningen på denna utmaning. Helsingborgshem har ytor att sätta solceller på och utbyggnaden är ett led i vår nya energistrategi. Vi ser också en affärsmässig nytta för Helsingborgshem. Nästa steg är att göra en upphandling och bestämma på vilka tak och fastigheter solcellerna ska placeras, berättar Johan Clementz, teknik- och energiutvecklingschef på Helsingborgshem.

Helsingborgshem har i dag totalt cirka 4 000 m2 solceller på 39 solcellanläggningar. Solcellsanläggningarna finns på olika fastigheter runt om i Helsingborg.

Källa: Helsingborgshem