Vad händer om elen stängs av i vinter?

Vad händer om elen stängs av i vinter? Om det uppstår effektbrist kan elanvändare i Sverige få sin el avstängd. I södra Sverige finns det en ökad risk för strömavbrott, vilket beror på flera olika faktorer. Vi vill här förtydliga varför det kan ske, att det är Svenska Kraftnät som fattar beslut om bortkoppling och vad vi som elnätsföretag måste göra.

Varför blir det så här?

  • En orsak till den ökade effektbristen är att Ringhals 4 inte startar upp enligt plan utan kommer vara bortkopplad fram till början av 2023. Det medför ett utökat behov av import.
  • En annan orsak är att elproduktionen i våra grannländer och i Europa minskar påtagligt samtidigt som det fortsatt inte sker någon elhandel mellan Europa och Ryssland.

Strömavbrott – vad vet vi?

Varken vi eller Svenska Kraftnät vet i dag hur länge en eventuell bortkoppling kommer pågå. Men det vi vet, enligt nuvarande beräkningar, är att bortkoppling av el under en vinterdag med maxförbrukning kan bli mellan 200-600 MW. Detta motsvarar som mest cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Störst risk för bortkoppling finns i södra Sverige eftersom elbristen är som störst här.

Kom ihåg att detta är ett antagande utifrån nuvarande beräkningar och inte något som är säkerställt att det kommer att ske. Ingen vet idag om det faktiskt blir av.

Det är inte Skånska Energi som beslutar om vem som blir bortkopplad

Eftersom elbrist hotar elförsörjningen i hela landet kan Svenska Kraftnät beordra nätföretagen att koppla bort delar av elnätet. På så sätt räddas då elnätet från kollaps. När Svenska Kraftnät beslutar om att beordra frånkoppling, hur mycket som ska kopplas bort och i vilka områden detta ska ske, så kallas detta för Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

När denna order kommer har regionnätsföretaget, som i Skåne är Eon, 15 minuter på sig att genomföra denna manuella förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Att ha strömavbrott, både planerade och akuta, är något som alla hushåll är vana vid. Men denna bortkoppling styrs och planeras inte av Skånska Energi elnät eller andra elnätsbolag i Sverige, utan detta är alltså ett beslut och order som kommer från Svenska Kraftnät.

På grund av att tiden – från order till att frånkoppling ska ske – är så kort har vi som elnätsföretag inte möjlighet att förvarna när, vem och hur länge bortkopplingen kommer vara. Om situationen uppstår har vi som mål att MFK-informera så fort vi bara kan, genom våra befintliga kanaler som hemsida och sms-utskick.

Enligt Svenska Kraftnät kommer bortkoppling sannolikt att röra sig om timmar när förbrukningen är som högst, vilket är tidig morgon och sen eftermiddag, och när det är kallt samt produktionen av vindkraft låg. I de fall längre bortkoppling skulle behövas så kan det bli en så kallad roterande bortkoppling. Detta innebär att olika områden kopplas bort under en viss tid.

Kännetecken när risken för bortkoppling är som störst är när det är:

  • Kallt
  • Vindstilla
  • Höga elpriser

Vad kan du göra om du får strömavbrott?

Du behöver vara förberedd på strömavbrott och de följder det kan medföra. Det gäller Sveriges alla hushåll, oavsett hur och var du bor.

Respektive kommun har det övergripande ansvaret och måste koncentrera sina insatser till de människor som är i störst behov av hjälp, t.ex. gamla och sjuka. Då krävs det att var och en tar ett eget ansvar för att hjälpa sig själv och andra i sin omgivning.

För dig som berörts av ett avbrott med anledning av förbrukningsfrånkoppling är ett tips att stänga av vissa av dina apparater eller delar av din anläggning.

Detta för att förhindra att allt kopplas på samtidigt när strömmen kommer tillbaka och att det därför skapar efterföljande avbrott med anledning av den återvändande lasten. Den återvändande lasten (eller startströmmen) är många gånger högre än vad lasten var innan förbrukningsfrånkopplingen aktiverades.

När du som kund hjälper till och stänger av dina apparater skapar du möjlighet för oss på Skånska Energi att snabbare koppla tillbaka drabbade kunder. Det minimerar också risken för dig att dina huvudsäkringar går sönder och att du fortsatt har avbrott med anledning av det.

Läs mer på energimyndigheten.se