Många hälsoproblem orsakas av luftföroreningar

Luftföroreningar är resultatet av interaktionen mellan människor, fordon och indistri med luftmolekyler. Många tror att luftföroreningar är normalt och inte påverkar människors hälsa. Men medicinska experter har funnit att luftföroreningar orsakar många dödliga sjukdomar. Det finns många hälsoproblem som orsakas av luftföroreningar, inklusive lungcancer, hjärtsjukdomar och andningsbesvär.

Människor som bor i städer och tätorter med dålig luftkvalitet tenderar att ha fler hälsoproblem än de som bor i rena miljöer. Människors påverkar luftkvaliteten och luftkvaliteten påverkar vår allmänna hälsa.

Luftföroreningar har en mängd olika effekter på människors hälsa. Vissa effekter är omedelbara medan andra inträffar över tiden. Till exempel påverkar luftföroreningar din hälsa direkt genom att orsaka luftvägssjukdomar och hjärt-kärlproblem. Dessa sjukdomar orsakas av partiklar som skadar dina lungor och hjärta. Luftföroreningar förändrar också djurens beteende; rovdjur jagar mer aggressivt och mindre noggrant när de utsätts för dålig luft. Människor är alltså inte de enda djuren som påverkas av dålig luftkvalitet.

Avgaser från bilar är den största bidragsgivaren till luftföroreningar i större städer. Bilar släpper ut svavelhaltiga föreningar och andra skadliga gaser när de går på tomgång vilket de ofta gör i stadsmiljöer. Detta gör vägarna ohälsosamma att både gå och bo i närheten av. Slarviga förare bidrar också till luftföroreningar i fordon genom felaktigt underhåll av fordon, tomgångskörning och undvikande av miljötänk helt och hållet. Luftföroreningseffekterna är allvarligast i städer, där fabriker och fordon bidrar med fler partiklar till atmosfären. Men landsbygden kan vara lika förorenad som stadsområden på grund av industrier, fordon och dåliga jordbruksmetoder.

Luftföroreningarnas effekter på människors hälsa blir tydligare för varje dag. Läkare rekommenderar att människor undviker att andas in partiklar från okända källor och har man möjlighet att installera en luftrenare kan det vara till stor fördel om man bor i ett utsatt område. En lösning på problemet är bland annat elbilar som släpper ut betydligt lägre mängd avgaser, ett problem dock är elbilarnas högre vikt som gör att däcken utsöndrar partiklar som förorenar luften. Dessutom måste tillverkare minska utsläppsnivåerna för sina produkter innan de skickas ut på marknaden. Tills dess får vi ta itu med konsekvenserna av att andas in skadliga gaser vart vi än går!

Läs även: Sänk energikostnaden med miljövänlig sol